Login

Register

Login

Register

Engelli Robot Kolu

Engelli Robot Kolu
Engelli için Robot Kol
Engelliler için Robot Kol

Robotik Kol iARM (akıllı yardımcı robot kol) yaşamınızı daha özgür hale getiren bir robot koldur. Yeme, içme, bir şeyi yerden kaldırma, yemek hazırlama, makyaj yapma… vs… Şimdi tüm bu işleri kimsenin yardımını istemeksizin tek başınıza yapabileceksiniz. Robotik Kol – iARM akülü tekerlekli sandalyenize monte edilir ve nerede ne yapıyorsanız yapın ihtiyaçlarınıza en iyi cevabı verebilmesi için programlanır.

İhtiyacınız olan ve istediğiniz (hemen hemen) her yere monte edilebilir. Akü ile çalışır ve çok çok az enerji harcar.
iARM ın açılımı “intelligent Assistant Robot Manipulator” dür.

Ne kadar özgür olabileceğinize şaşıracaksınız..!

Model: iARM
Üretici: Assistive Innovation
Türkiye Genel Distribütörü: LiftArt
Menşei: Hollanda

Email

online-mobilya-taksit-archidecors

Teslimat

Satışı yapılan ürünlerin teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

Satışa konu olan ürün veya ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ancak, zarar görmüş paket durumunda paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda bulunmaktadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

SATICI’NIN beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaların yüksek katlarda adres teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

Garanti

Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi ve belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Açıklama

Robot kola birçok şekilde kumanda edebilirsiniz. Kumanda seklinizi engelinize göre uygulayabiliriz. Elinizle veya parmaklarınızla kontrol edebileceğiniz joystick ile numerik keypad ile, çene mouse u veya joystick i ile, ayak joystick i ile, notebook ile, iPod ile vs…

5 farklı kontrol menüsüne sahiptir.

1. Başlama Menüsü
Baslıkta söyle der: ‘Bu menü iARM i başlatmak içindir.’ Bu menü kolu uzatmak ve toplamak için kullanıldığı gibi alt menü olarak içme fonksiyonu da içermektedir. iARM bu menüde lift olarak kumanda edilebilir.
2. Makro Menü
Bu yeni menü pozisyonların hafızaya alınmasını sağlar. Toplamda en çok küllendiğiniz 12 pozisyonu bilgisayara kaydedebilirsiniz. Bunun anlamı bir noktaya erişmek için iARM i adim kumanda etmenize gerek duymadan bir noktadan önceden kaydedilmiş başka bir noktaya caniniz butonlara hangi sıklıkla basmak isterse istesin kolayca götürebilmektir.
3. Eklem Menü
iARM kontrol edilebilir 6 ekleme sahiptir. Bu menüde her eklemi bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz. Fakat bu kullanımı zor ve robotu oynatmak için çok zaman kaybettiren bir program olduğundan çok sık kullanılmayacaktır.
4. Kartezyen Menü
Kartezyen menü (2 boyutlu hareket) temelde bir şeyler içmek için kullanılan bir programdır. Robotun eli sizin programladığınız pozisyonda kalır. Bütün hareketleri robotun elini sabit tutarak yapabilirsiniz, tabi arzu ettiğiniz tam olarak buysa!
5. Pilot Menü
Bu menü boş yere “Pilot” diye adlandırılmadı; bu menünün hareketleri tıpkı bir uçağın hareketleri gibidir. iARM bu programda elin yönünü izler. Bu menü sayesinde mesela, tuvalinizde bir sanat eseri ortaya koyabilirsiniz!

Daha fazla bilgi ister misiniz? Derhal sizinle en güzel şekilde ilgilenecek bir personelimizle irtibata geçin ya da bir broşür isteyin.

Aşağıda iARM ürününün tanıtım filmini izleyebilirsiniz ve broşürüne ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasına ulaş ve daha fazlasını basar…
Gerçek Özgürlük… Bizim herkes için sağlamaya çalıştığımız bir değer.

Biz, gelecekten ilham alırız…
Zürafalar ağaçlardaki yapraklara erişebilmek için uzun boyunlara sahiptirler. Filler hortumları olmadan kendi kendilerine yıkanamazlar. Maymunlar ormanın içinde hareket edebilmek için uzun kuyruklara sahiptirler. Tüm bunlar bu hayvanlara özgür yasayabilmeleri için fazladan bir şeyler verir.

Gerçek özgürlük… Bizim herkes için sağlamaya çalıştığımız bir değer. LiftArt halen kronik hastalara ve engellilere elinden gelen tüm imkânları seferber ederek onlara daha özgür bir yasam sunmak için araştırmalarını sürdürmektedir. İhtiyacı olan herkes için araştırma yaparak yeni çözümler bulmak üzere ise koyulduk. Düşünün… Kapıyı açabiliyor, yiyip içebiliyor ve köpeğinizi yanınıza alıp yürüyüşe çıkabiliyorsunuz. Başka kimseden yârdim almadan! Bugünden itibaren (Şimdilerde) bu hayal gerçeğe dönüşüyor.

İyi bir servis vermeyi ve sürekli üretim metotlarımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Müşterilerle kurduğumuz irtibat, onların önerileri ve beklentileri bizi pek çok gelişmeden haberdar ediyor. Bunlar bizi coşkulu ve sevkli tutuyor. Müşterilerimiz sayesinde her geçen gün biraz daha gelişiyoruz. Sınır tanımıyoruz!

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Engelli Robot Kolu” için yorum yapan ilk kişi siz olun